REGULAMIN

Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro
Regulamin Uzupełniający
HERO Challenge, Polska
11-12 września 2021

Regulamin Uzupełniający – HERO Challenge / Polska

Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 września w Dąbrowie Górniczej (Polska).
Główny paddock zlokalizowany będzie w: http://bit.ly/MXDGtrack.

Licencjonowani zawodnicy Mistrzostw Świata FIM Enduro rywalizujący o punkty w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro zobowiązani są przestrzegać:
– Kodeksu Sportowego FIM (wraz ze wszystkimi załącznikami)
– poniższego Regulaminu Uzupełniającego
– oraz wszelkich instrukcji wydawanych przez Międzynarodowego Sędzię FIM podczas wydarzenia

Zawodnicy bez licencji zobowiązani są przestrzegać:
– poniższego Regulaminu Uzupełniającego
– oraz wszelkich instrukcji wydawanych przez Clerk of the Course podczas wydarzenia.

1. Organizator:

Firma / Klub: Stowarzyszenie Moto Dąbrowa
Adres: Wirgiliusza Grynia 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 507 582 509
E-mail: kontakt@sportupagencja.pl
Strona www: www.herochallenge.pl

Organizator wykonawczy:
Agencja Sport UP Sp.  z o.o.
ul. Moniuszki 15c
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547 218 58 31

2. Rejestracja:

Rejestrację na zawody należy dokonać poprzez „elektroniczny” formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.herochallenge.pl w zakładce „Rejestracja”. Rejestracja rozpoczyna się 23.06.2021 o godzinie 9:00 i kończy 05.09.2021 o godzinie 23:59. Limit zawodników podczas rejestracji wynosi 350 osób.

Rejestracja staje się ważna, gdy:
– na podane konto wpłynęła opłata startowa
– zawodnik wypełnił formularz zgłoszeniowy podczas Kontroli Administracyjnej na terenie wydarzenia

3. Kontrola Administracyjna:

Kontrola Administracyjna będzie przeprowadzana 10 września w godzinach 15:00 – 21:00 oraz 11 września w godzinach 7:00 – 9:00 w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie toru MXDG Dąbrowa Górnicza przy ul. Zakawie w Dąbrowie Górniczej.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są:
– podać numer licencji Mistrzostw Świata FIM Enduro (w przypadku zawodników z licencją)
– uzupełnić oświadczenie zawodnika (formularz dostępny na www.herochallenge.pl lub w biurze zawodów)
– odebrać numer startowy
– wnieść depozyt i odebrać transponder
– poddać motocykl Kontroli Technicznej

4. Kontrola Techniczna:

Kontrola techniczna będzie przeprowadzana 10 września w godzinach 19:30 – 21:00 oraz 11 września w godzinach 7:00 – 9:00 obok budynku biura zawodów zlokalizowanym na terenie toru MXDG Dąbrowa Górnicza przy ul. Zakawie w Dąbrowie Górniczej.

Motocykle mogą, ale nie muszą, być pozostawiane na noc w strzeżonym parku maszyn w dniach 10 oraz 11 września 2021.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są przygotować swój motocykl zgodnie z Przepisami Technicznymi Hard Enduro. Podczas Kontroli Technicznej oznakowane zostaną następujące części:
– rama (z prawej strony)
– karter silnika (lewej lub prawej stronie)
– tłumik silnika (na górze)

Oznakowane części musza być używane przez cały czas trwania zawodów i muszą znajdować się na właściwym miejscu podczas końcowej kontroli.

Kontrola dźwięku zostanie wykonana w oparciu o metodę „2mMax Method”.

Limity dźwięku wynoszą:
– 114 dB/A przed wyścigiem
– 115 dB/A po wyścigu

Każdy zawodnik lub jego mechanik może zgłosić podczas badania technicznego maksymalnie jeden (1) motocykl.

Całe wydarzenie „HERO Challenge” odbywa się na terenie toru MXDG Dąbrowa Górnicza oraz w centrum miasta Dąbrowa Górnicza przy użyciu wyłącznie oficjalnie zamkniętych dróg:
– motocykle nie muszą być dopuszczone do ruchu ulicznego
– dozwolone są jedynie opony Enduro oraz Motocross

5. Kwalifikacje: Prolog + Super Finał Prologu – 11 września:

Prolog – główny paddock: http://bit.ly/MXDGtrack.

Zawodnicy startują indywidualnie co 10 sekund według numerów otrzymanych podczas Kontroli Administracyjnej.
– zawodnicy jadą dwukrotnie pętlę o długości 15-20 minut, jako wynik liczy się lepszy czas
– 27 zawodników z najlepszym czasem bierze udział w wieczornym Super Finale Prologu w centrum miasta, w formacie SuperEnduro. Zawodnicy walczą o lepszą pozycję startową podczas niedzielnego wyścigu. Pierwszy zawodnik ustawiony na początku, drugi zawodnik ustawiony metr za pierwszym, trzeci zawodnik – metr za drugim i tak aż do 27-mego zawodnika.
Od 28-tego zawodnika wszyscy stoją w rzędach po 40 motocykli.
– czas uzyskany podczas prologu ustala miejsca startowe na drugi dzień rywalizacji (zawodnicy z wszystkich klas, tj. PRO, Expert, Expert Masters, Kobiety, Hobby, Hobby Masters zostaną wymieszani w grupy ustalone według czasów uzyskanych podczas prologu)

Amatorzy + zawodnicy z licencją (PRO) – 11 września 2021:
– 10:00 – 12:00 – pierwszy przejazd dla wszystkich klas startowych – szczegółowy wykaz startu poszczególnych klas zostanie opublikowany przez wydarzeniem
– 12:30 – 14:30 – drugi przejazd

Super Finał Prologu odbędzie się w centrum Dąbrowy Górniczej: http://bit.ly/FabrykaPelnaZycia.
27 zawodników z najlepszym czasem z Prologu weźmie udział w wyścigu SuperEnduro w centrum Dąbrowy Górniczej przy sztucznym oświetleniu.
– 18:00 – 19:30 – treningi
– 19:30 – 21:00 – rozgrzewka, półfinały, finały

Celowe ominięcie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją.

6. Część główna „Hard Enduro” – 12 września:

Zawodnicy zostaną podzieleni na 2 grupy według czasów uzyskanych podczas Prologu:
– pierwsza grupa to 120 zawodników z najlepszymi czasami Prologu
– druga grupa do zawodnicy z czasami z Prologu z miejsc 121-400

Trasa: Długość trasy będzie wynosiła około 15 km i będzie na niej jeden Obszar Pomocy (Service Point). Czas przejazdu jednej pętli to około 30 minut. Trasy będzie oznaczona taśmą zawieszoną na drzewach – w miejscach, gdzie taśma będzie rozwieszona pod obu stronach trasy należy jechać w środku – pomiędzy taśmami.

Pomoc z zewnątrz: Żadna pomoc z zewnątrz nie jest dozwolona – ani od publiczności, ani od członków teamu danego zawodnika. Jedynie zawodnicy startujący w danym wyścigu mogą sobie nawzajem pomagać. Zapis dotyczy grupy 1.

Obszar Pomocy /Service Point/: Na trasie znajduje się jeden Obszar Pomocy, w którym TYLKO zawodnik może serwisować, tankować i naprawiać motocykl. Zawodnik może zmieniać koła i części. TYLKO ON może pracować nad motocyklem.

Checkpoint: Na trasie w najtrudniejszych sekcjach zlokalizowane będą Checkpointy, a na nich osoby spisujące numery zawodników. Ominięcie Checkpointu skutkuje doliczeniem 60 minut kary.

Czas trwania:
Czas trwania wyścigu dla grupy 2 wynosi 2 godziny.
Czas trwania wyścigu głównego dla grupy 1 wynosi 3 godziny.

Przedwczesne zakończenie wyścigu: Jeśli z jakiegokolwiek powodu wyścig będzie musiał zostać przedwcześnie zakończony klasyfikacja zostanie ustalona w następujący sposób:
– rozegrana została mniej niż połowa czasu – wyścig zostanie odwołany
– rozegrana została więcej niż połowa czasu – wyniki zostaną ustalone na podstawie liczby przejechanych okrążeń i czasu.

Klasyfikacja: Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem grupy 1. Jeżeli w grupie 1 znajdzie się np. tylko dwóch zawodników z klasy Hobby to trzecie miejsce zajmie zawodnik klasy Hobby z grupy 2.

Wszystkie wyniki będą dostępne na platformie do pomiaru czasu na żywo: https://live.motoresults.pl.

7. Kary / odwołania:

Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro.

8. Ceremonia wręczenia nagród:

Nagrody pieniężne: nagrody pieniężne przewidziane są dla 3 najlepszych zawodników z klasy PRO.
Nagrody rzeczowe: przewidziane są dla 3 najlepszych zawodników z każdej klasy.
Statuetki: przewidziane są dla 5 najlepszych zawodników z każdej klasy.

Podium: Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę, 12 września, 10 minut po zakończeniu wyścigu grupy 1.

9. Odprawa techniczna zawodników:

Spotkanie przed zawodami odbędzie w sobotę, 11 września, o 9:00 w Biurze Zawodów (na Paddocku) po Kontroli Administracyjnej i Badaniu Technicznym.

10. Kategorie startowe:

Minimalny wiek uczestników we wszystkich kategoriach startowych wynosi 16 lat (osoby urodzone przed 10 września 2005 roku).

PRO:
Zawodnicy zarejestrowani na Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro.
Licencja: FIM Enduro World Championship
Wiek: PRO* – ukończone 16 lat
Wymagane: podpisanie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ważne ubezpieczenie

EXPERT i EXPERT MASTERS:
Zawodnicy mający doświadczenie w jeździe Hard Enduro.
Licencja: zawodnicy z licencją oraz bez
Wiek: Expert* – ukończone 16 lat
Expert Masters – ukończone 40 lat
Wymagane: podpisanie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ważne ubezpieczenie

HOBBY i HOBBY MASTERS:
Zawodnicy posiadający podstawowe doświadczenie w jeździe Hard Enduro.
Licencja: nie wymagana
Wiek: Hobby* – ukończone 16 lat
Hobby Masters – ukończone 40 lat
Wymagane: podpisanie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ważne ubezpieczenie

KOBIETY:
Zawodniczki posiadające doświadczenie w jeździe Hard Enduro.
Licencja: nie wymagana
Wiek: Kobiety* – ukończone 16 lat
Wymagane: podpisanie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ważne ubezpieczenie

*Wszyscy zawodnicy między 16 a 18 rokiem życia muszą okazać podczas Kontroli Administracyjnej zgodę na start podpisaną przez obu rodziców/opiekunów prawnych oraz badanie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o zdolności do udziału w sportach motocyklowych.

Badanie lekarskie muszą okazać również zawodnicy powyżej 50 roku życia.

11. Oficjele FIM:

Międzynarodowi Sędziowie FIM:
Jury President (FIM Delegate): Heinrich Schmidt – FIM licence no. 14509
2nd Jury Member (FMN Delegate): Marek Brygider – FIM licence no. 13805
Clerk of the Course: Eric Themel – FIM licence no. 15080

Delegaci:
Chief Medical Officer (FMN):
FIM Technical Director: Peter Radoczi – FIM licence no. 14185
FMNR Environmental Steward: Justyna Wybieralska – FIM licence no. 15011

Pozostali:
Timekeeper: Miłosz Ostrowski – FIM licence no. 15204
Press Liasion Officer: Dominika Jochymska
Secretary of the Event: Magdalena Borodeńko
Secretary of the Jury: Iwona Boryczko

11. Harmonogram wydarzenia:

Piątek, 10 września 2021 r.:
15:00 – 21:00 Kontrola Administracyjna, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów
15:00 otwarcie paddocku
19:30 Kontrola Techniczna motocykli
Sobota, 11 września 2021 r.:
07:00 – 09:00 Kontrola Administracyjna, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów, Kontrola Techniczna motocykli
09:30 Odprawa techniczna zawodników
10:00-15:00 Prolog / tor MXDG
09:50 Ustawienie w strefie oczekiwania zawodników klas bez licencji – Expert, Expert Masters, Kobiety, Hobby, Hobby Masters
10:00 Start wyścigu klas bez licencji
10:45 Ustawienie w strefie oczekiwania zawodników klasy z licencją – PRO
11:00 Start wyścigu klasy PRO
12:20 Ustawienie w strefie oczekiwania zawodników klas bez licencji – Expert, Expert Masters, Kobiety, Hobby, Hobby Masters
12:30 Start wyścigu klas bez licencji
13:15 Ustawienie w strefie oczekiwania zawodników klasy z licencją – PRO
13:30 Start wyścigu klasy PRO
14:30 Koniec wyścigu PRO – z licencją
15:00 Oficjalne wyniki
18:00 Treningi SuperEnduro oraz sesja autografów / Fabryka Pełna Życia
19:30 Wyścigi SuperEnduro
21:00 Koniec wyścigów SuperEnduro
21:30 After Party na Paddocku / tor MXDG
Niedziela, 12 września 2021 r.:
8:30 Zamknięcie strefy oczekiwania dla grupy 2 /do tego momentu wszyscy zawodnicy z grupy 2 muszą się znaleźć w strefie oczekiwania/
9:00 Start wyścigu grupy 2
11:00 Koniec wyścigu grupy 2
12:00 Zamknięcie strefy oczekiwania dla grupy 1 /do tego momentu wszyscy zawodnicy z grupy 1 muszą się znaleźć w strefie oczekiwania/
12:30 Start wyścigu grupy 1 – wyścig główny
15:30 Koniec wyścigu grupy 1 – wyścigu głównego
15:45 Dekoracja zwycięzców
20:00 Zamknięcie Paddocku